Rozliczenie czasu pracy kierowcy w czasie rzeczywistym.

Analizuj szczegółowo czas gotowości, odpoczynku, pracy i jazdy.

Kontroluj czas pracy z ostatnich 24h, bieżącego tygodnia, pauzy, odpoczynek kierowcy I wiele innych.